Trial Without Catheter

Bij een TWOC (Trial Without Catheter) wordt uw katheter verwijderd en het urineren geobserveerd. De patiënt wordt gedurende enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Voor de opname is het niet voorspelbaar hoe lang u op de afdeling Dagbehandeling verblijft. Dit wordt bepaald door de balans van de urineproductie, achtergebleven urine in de blaas en vochtinname. Deze balans wordt overlegd met de verpleegkundige van de Polikliniek Urologie. Als dit nodig is, overlegt hij of zij dit met de uroloog.

De mogelijkheid bestaat dat u opnieuw een katheter krijgt omdat u: 

  • niet kunt urineren;
  • wel urineert, maar er een te grote hoeveelheid urine achterblijft in de blaas na het urineren.
Urologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Urologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Urologie

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur