Sedatie tijdens pijnblokkade

Sommige pijnbehandelingen kunnen plaatsvinden met sedatie (toediening van een slaapmiddel) waardoor u slaperig wordt en de behandeling voor u minder belastend is. Dit gaat altijd in overleg met de pijnspecialist.

Als het voor uw behandeling noodzakelijk is dat u kunt aangeven of u pijn ervaart, krijgt u een zogenaamde ‘bewuste sedatie’. Hierbij bent u slaperig, maar kunnen de pijnspecialist en verpleegkundige tijdens de behandeling nog wel met u communiceren. Ook als u niet echt slaapt, kunt zich door de sedatie tijdens de behandeling beter ontspannen.

Voordelen
In tegenstelling tot bij algehele verdoving (narcose), wordt u bij een sedatie niet beademd. Uw reflexen, zoals ademhalen en slikken, blijven intact waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld verslikken, kleiner is dan bijeen narcose. Ook heeft sedatie in tegenstelling tot narcose doorgaans geen misselijkheid tot gevolg.

Nadelen
Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. In een enkel geval gebeurt dit met een zuurstofslangetje.