Ovulatie-inductie

Ovulatie-inductie betekent het opwekken van een eisprong. Het is een behandeling voor vrouwen die graag zwanger willen worden, maar die geen of een heel onregelmatige eisprong (ovulatie) hebben. Ovulatie-inductie is een zinvolle behandeling als uit oriënterend fertiliteitsonderzoek is gebleken dat u minder dan 9 keer per jaar een eisprong heeft en andere oorzaken voor een onregelmatige cyclus zijn uitgesloten. Ovulatie-inductie kan op verschillende manieren worden toegepast; chirurgisch of met medicatie. Soms kan het nodig zijn dat u wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd fertiliteitscentrum voor verdere behandeling.

Ovulatie-inductie is geschikt voor:

  • Vrouwen met PolyCysteus OvariumSyndroom
  • Vrouwen met weinig of geen menstruatiecyclus
Gynaecologie / Verloskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie / Verloskunde

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur