Gardasil vaccinatie

Als er bij een uitstrijkjecolposcopieconisatie of lisexcisie van de baarmoederhals een HPV-infectie is geconstateerd, kan een vrouw er voor kiezen zich te laten vaccineren met Gardasil®.

Waarom vaccinatie met Gardasil®?
Er zijn meer dan honderd verschillende typen HPV bekend. De kans bestaat dat de patiënt - naast de typen die al geconstateerd zijn - ook andere typen HPV krijgt. Het is daarom verstandig te laten vaccineren.

Waartegen beschermt Gardasil®?
Gardasil® is effectief als beschermer tegen de HPV-soorten 6, 11, 16 en 18. Deze HPV-soorten veroorzaken genitale wratten (6,11) en voorstadia van baarmoederhalskanker (16,18). Het vaccin beschermt hier dus tegen.
Daarnaast is Gardasil® ook effectief om te voorkomen dat - na doeltreffende behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker en/of genitale wratten - dit nogmaals krijgt (recidiefpreventie).

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur