Eierstokken en eileiders verwijderen

Preventief
Bij patiënten waarbij is komen vast te staan dat zij een verhoogd risico hebben op het krijgen van eierstokkanker, worden uit voorzorg (preventief) de eierstokken en eileiders (bilaterale salpingo-oöphorectomie) verwijderd.

Om het risico zo laag mogelijk te houden, is naast het jaarlijkse onderzoek waarbij de eierstokken worden gecontroleerd, ook de keuze tot operatie mogelijk. Omdat tijdens de operatie de eierstokken en de eileiders worden weggehaald, wordt de kans op eierstokkanker minimaal, maar nog steeds geen nul procent. Dit komt doordat het buikvlies dat aan de binnenkant van de buik zit, van oorsprong hetzelfde type weefel is als de eierstokken.

De ingreep wordt meestal verricht via een kijkoperatie (laparoscopische adnexextirpatie).

Gynaecologie / Verloskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie / Verloskunde

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur