Drainage onder CT- of echogeleide

Op de afdeling radiologie wordt een drainagekatheter (slangetje om vocht af te laten lopen) ingebracht in een abces of vochtcollectie.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek
U wordt verzocht om op uw rug op een röntgentafel te gaan liggen. Aan de hand van eerder verricht onderzoek bepaalt de radioloog of de drainagekatheter ingebracht wordt met behulp van echo of CT. Eerst wordt zorgvuldig de plaats bepaald. Daarna wordt onder plaatselijke verdoving de drainagekatheter ingebracht. Deze wordt zorgvuldig vastgeplakt of gehecht. Aan deze katheter wordt een zakje bevestigd, zodat het vocht kan aflopen. Op de verpleegafdeling wordt het zakje op de juiste manier aan het bed gehangen.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 30 à 60 minuten.

Belangrijk
Mocht u zwanger zijn, of denken dit te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek bij de laborant.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van een röntgenonderzoek, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 
Voor de volgende onderzoeken kunt u met afspraak terecht: MRI-scan, CT-scan, echo, DEXA en mammografie (röntgenfoto van de borsten).
U hoeft geen afspraak te maken voor röntgenfoto's van botten en longen.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur