Combinatietest

In elke zwangerschap bestaat een kans van 2-3 % dat de baby een aangeboren afwijking zal hebben. Vaak zijn de afwijkingen zeer gering en niet of nauwelijks van betekenis, maar soms is de afwijking ernstig. Het syndroom van Down (een chromosoomafwijking) kan zo’n afwijking zijn.

Om met zekerheid te weten of dit het geval is onderzoekt men cellen die van het vruchtwater of placenta afkomstig zijn. Deze cellen kunnen alleen verkregen worden door een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie; ingrepen die enig risico met zich meebrengen. Dit risico is een van de belangrijkste redenen om eerst te bepalen hoe hoog de kans is dat de baby het syndroom van Down heeft, alvorens een van beide testen aan te bieden. Dit kan door middel van de combinatietest. De combinatietest bestaat uit twee onderdelen: de nekplooimeting (NT-meting of nuchal translucency) en de dubbeltest (eerste trimester serumtest, een bloedtest). Deze kunnen op verschillende tijdstippen in de zwangerschap worden verricht.

Kijk voor meer informatie ook op de website van het RIVM op de pagina Downscreening.

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage