Co-assistenten

Net als academische ziekenhuizen en opleidingsziekenhuizen heeft ook Ziekenhuis Amstelland co-assistenten.

Een co-assistent is een student geneeskunde in het praktische jaar van zijn studie en doet ervaring op om later als zelfstandig arts te kunnen werken. Hij/zij staat onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts. Op verschillende afdelingen van Ziekenhuis Amstelland werken co-assistenten uit het VU Medisch Centrum en uit het AMC.

De co-assistent kan aanwezig zijn tijdens uw afspraak op de polikliniek met de specialist. Hij of zij kijkt dan 'mee' met de specialist. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Daarnaast komt het ook voor dat u een afspraak heeft bij de co-assistent op de polikliniek, alvorens u bij de specialist komt. Deze afspraak kan bestaan uit een voorgesprek en in sommige gevallen een lichamelijk onderzoek (niet op de Polikliniek Gynaecologie). De co-assistent bespreekt de bevindingen altijd met de specialist, die soms bepaalde delen van bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek nog eens overdoet. Als u een afspraak maakt op de polikliniek wordt gevraagd of u er bezwaar tegen heeft als u eerst door de co-assistent wordt gezien.