Artsen tijdens uw opname

Specialisten
De specialist is verantwoordelijk voor onderzoek en uw behandeling. Hij of zij bespreekt de resultaten van het onderzoek met u en stelt de behandeling voor. U beslist zelf of u instemt met deze behandeling. Als u vragen heeft over de onderzoeken of behandeling, dan kunt u deze altijd stellen aan uw specialist. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven.

Artsenvisite
Als u op één van de verpleegafdelingen in Ziekenhuis Amstelland bent opgenomen, krijgt u dagelijks bezoek van uw specialist of van de arts-assistent. Meestal wordt hij of zij vergezeld door een verpleegkundige. Wilt u en eventueel uw naast een meer persoonlijk gesprek met uw specialist, dan kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.

's Avonds, 's nachts en in het weekend
's Avonds, 's nachts en in het weekend heeft één van de medisch specialisten dienst. De dienstdoende specialist informeert éénmaal per dag naar de gesteldheid van de patiënten en brengt hen zo nodig een bezoek. Zij zijn gedurende hun gehele dienst bereikbaar voor dringende zaken.