Arts-assistenten

Ziekenhuis Amstelland geeft pas afgestudeerde artsen de gelegenheid meer ervaring op te doen in de specialismen en biedt opleidingsfaciliteiten aan.

Een arts-assistent is afgestudeerd als arts. Sommigen worden opgeleid tot medisch specialist en anderen doen bredere ervaring op. Op de verpleegafdeling zijn de arts-assistenten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze lopen samen met de verpleegkundige visite, onder supervisie van de medisch specialist. Op de operatiekamer assisteren ze bij de operaties. Op de Spoedeisende hulp zorgen de arts-assisstenten voor opvang, diagnostiek en behandeling van de patiënten in overleg met de medisch specialist.

Er zijn verschillende soorten arts-assistenten in huis: 

  • AIO's: artsen in opleiding tot specialist;
  • ANIO's: artsen niet in opleiding tot specialist;
  • HAIO's: huisartsen in opleiding.

Bezwaar?
Heeft u er bezwaar tegen dat een assistent aanwezig is bij uw gesprek met de specialist of dat u ook onderzocht wordt door een arts-assistent? Laat dit ons zo snel mogelijk weten, liefst al op het moment dat u een afspraak maakt.