Transferverpleegkundige

Sommige patiënten hebben na ontslag uit het ziekenhuis thuis zorg nodig of gaan naar een verpleeg- of verzorgingshuis. De behandelend arts of afdelingsverpleegkundige meldt de patiënt aan bij de transferverpleegkundige. De transferverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg na verblijf in het ziekenhuis zo soepel mogelijk verloopt.

Transferverpleegkundigen Ziekenhuis Amstelland (in dienst van Centrum Indicatiestelling Zorg, gedetacheerd in Ziekenhuis Amstelland):

Henneman, Milly, --.JPG

 

Mw. M. Henneman

 

 

Vos, Anieta, --

 

Mw. A. Vos

 

 

Indicatiebesluit
Als u thuiszorg of zorg in een andere instelling nodig heeft, dient er een indicatie te worden gesteld. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft, en hoe lang. U krijgt deze indicatie van de transferverpleegkundige. Op basis van de indicatie wordt thuiszorg of intramurale zorg (zowel overdag als ’s nachts en in een instelling) aangevraagd. 

Bij overplaatsing naar een intramurale instelling, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als overplaatsen naar de instelling van uw keuze langer duurt dan naar de instellingen waarmee Ziekenhuis Amstelland nauw samenwerkt (bijvoorbeeld Verpleeghuis Groenelaan en Zonnehuis Amstelveen), zult u tijdelijk naar deze instellingen gaan in afwachting van overplaatsing naar de instelling van uw keuze (overbruggingszorg).  

Naast de indicatiestelling en het eventueel aanvragen van thuiszorg, wordt ook bemiddelend bij het aanvragen van hulpmiddelen en de eventuele kosten hiervan. U krijgt verder folders mee over maaltijdvoorzieningen en alarmeringssystemen. Het is niet altijd mogelijk de gewenste zorg direct bij vertrek uit het ziekenhuis te realiseren. Het is raadzaam om ook zelf te kijken welke hulp u dan van familie of vrienden kunt krijgen.

Eigen bijdrage AWBZ
Het kan voorkomen dat vervolgzorg voor u is aangevraagd in een verpleegtehuis of revalidatiecentrum, maar dat er niet direct plaats voor u is. De tijd tussen de aanvraag en de daadwerkelijke overplaatsing naar de andere zorginstelling, verblijft u in het ziekenhuis. U betaalt dan een wettelijke, inkomensafhankelijke, eigen bijdrage AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor meer informatie kunt u terecht bij het transferbureau of de transferverpleegkundige, of kijk in de folder 'Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling'.