Mammacareverpleegkundige

De Mammacare verpleegkundige/ consulent heeft een gespecialiseerde vervolgopleiding gevolgd. Zij geeft voorlichting aan en begeleidt patiënten met borstkanker.

De eerste afspraak met de mammacare verpleegkundige/ consulent vindt plaats vóór de operatie. U krijgt deze afspraak via de assistente van de chirurg. Tijdens dit eerste gesprek bereidt zij u voor op de komende operatie. In de fase na de operatie begeleidt zij u als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij psychosociale en/of praktische problemen.

Voor meer informatie over borstkanker(zorg) kijkt u op de pagina's borstkanker en Centrum van borstkanker-zorg en Mammapoli.

Mammacareverpleegkundige