Agneta Markusse - Kaljouw

Mw. A. (Agneta) Markusse is verpleegkundig specialist hartfalen in Ziekenhuis Amstelland. 

Zij heeft in 2006 de hartfalenpoli in Ziekenhuis Amstelland opgezet en ontwikkeld tot wat hij nu is. In samenwerking met de cardiologen, houdt zij zich bezig met de verbetering van de kwaliteit van leven van de hartfalenpatiënt. Ze geeft informatie over de symptomen van hartfalen en klachten die wijzen op verergering zodat de patiënt op tijd contact kan opnemen. Ook inventariseert ze de thuis- en mantelzorg rond de patiënt, geeft ze voorlichting over hoe om te gaan met hartfalen in het dagelijks leven en zorgt ze voor de instelling van de medicijnen. In voorkomende situaties kan zij optreden als coördinator van de multidisciplinaire zorg voor de hartfalenpatiënt. Tevens is zij bevoegd de hartfalenpatiënten zelfstandig te behandelen. Naast de directe patiëntenzorg houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van de hartfalenpoli, door zowel intern als extern contacten te onderhouden. Zij organiseert scholingen voor verschillende disciplines, zit als secretaris in het Amsterdams Hartfalenoverleg en zorgt voor participatie in verschillende Nationale en Internationale onderzoeken naar de zorg voor hartfalenpatiënten.

 Agneta Markusse - Kaljouw