Mw. L. Spanjerberg

Mevrouw (Louise) Spanjerberg Rademaker rondde in 1991 haar specialisatie kindergeneeskunde af. Zij volgde de opleiding in het AMC te Amsterdam en in het Medisch Centrum Alkmaar. Na de opleiding werkte zij bijna 10 jaar in het Flevoziekenhuis in Almere. Daar werd onder haar leiding de psychosociale zorg voor kinderen in het ziekenhuis opgezet. In Almere was zij ook zeven jaar verbonden aan het Medisch Kleuter Dagverblijf. 

In 2001 maakte zij de overstap naar ziekenhuis Amstelland. Wederom werd ook in dit ziekenhuis vorm gegeven aan de psychosociale zorg voor de kinderen. Momenteel wordt nog steeds gewerkt aan het optimaliseren hiervan en wordt de zorg nu ook uitgebreid naar de afdeling verloskunde. In 2006 en 2007 volgde Louise Spanjerberg de Infant Mental Health (IMH) opleiding aan de RINO in Amsterdam. Deze opleiding is specifiek gericht op de populatie van – 9 maanden tot 3 jaar (soms opgerekt naar 6 jaar). Zie ook www.DAIMH.nl omdat zij vond dat die zorg niet voldeed aan haar eisen van zorg voor het zeer jonge kind. Zij is hiermee een uitzonderlijk expert voor de problematiek van het zeer jonge kind. (Denk aan “ huilbaby’s” , voedinsgs- en slaapproblematiek bij het zeer jonge kind). Inmiddels heeft zij samen met Nathalie Schrijver en Petra Marije Greidanus en ondersteunt door de andere kinderartsen het Baby Peuter Expertise Centrum opgezet, nauw gelieerd aan de Ouderkindlijn (www.ouderkindlijn.nl).  

Samen met Nathalie schrijver verzorgt Louise Spanjerberg het couveuse nazorg spreekuur. In dit kader heeft zij een speciale cursus gevolgd, genaamd Newborn Behavioral Observation (Harvard, Boston, Brazelton Instituut) om de hechting en interactie tussen baby en ouder zo goed mogelijk te laten groeien. Momenteel wordt geprobeerd in dit kader een onderzoek te starten met het VUMC afdeling psychologie.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSpanjerberg, L. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

Lidmaatschappen:

  • KNMG
  • Federatie medisch specialisten
  • Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Vereniging voor psychsociale kindergeneeskunde
  • DAIMH ( Dutch Association of Infant Mental Health) 

 Mw. L. Spanjerberg