Mw. N.S. Schrijver-Levie

Mevrouw N.S.(Nathalie) Schrijver-Levie heeft haar studie geneeskunde gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisatie tot kinderarts deed zij  grotendeels in het EmmaKinderziekenhuis/ AMC. Al tijdens de opleiding ging haar speciale aandacht uit naar de sociale pediatrie, waaronder de Kindermishandeling en behandeling van eetstoornissen. Zo werd dit haar aandachtsgebied.

Na haar opleiding is zij meteen aan het werk gegaan als kinderarts in ziekenhuis Amstelland. Naast de sociale pediatrie heeft zij zich verder ontwikkeld in de neonatologie, de zorg voor zieke pasgeborenen.

De sociale pediatrie en neonatologie combineert zij op de werkvloer dagelijks, want een speerpunt van de kindergeneeskunde in ziekenhuis Amstelland is de behandeling en begeleiding van huilbabies en hun ouders. Tevens heeft zij samen met haar collega Louise Spanjerberg een speciale cursus gevolgd, genaamd Newborn Behavioral Observation  om de hechting en interactie tussen baby en ouders zo goed mogelijk te kunnen laten groeien.

In het ziekenhuis is zij lid van de werkgroep Kindermishandeling en huiselijk geweld en de toekomstcommissie joodse identiteit.
Persoonlijke aandacht in een professionele omgeving is haar motto!

Lidmaatschappen:

  • KNMG
  • Federatie medisch specialisten
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

 

 

Publicaties

SIOP treatment guidelines for renal tumours in small infants: fact or fantasy?
European Journal of Surgical Oncology 2000; 26: 567-570.
N.S. Levie, J. de Kraker, J.P.M. Bokkerink, I.M. Appel, D.C. Aronson.

A child with massive pleural effusion due to tuberculosis; 'The patient's history is most important'
Pediatric Clinics Amsterdam 11(20, 2000:1-2
N.S. Levie, A.H. Teeuw, D.C. Aronson, M.O. Hoekstra.

Kind met grote hoeveelheid pleuravocht door TB.
Tijdschrift tegen de Tuberculose 2 2003: 39-40
N.S. Levie, A.H. Teeuw, D.C. Aronson, M.O. Hoekstra.

Twee ernstig verzwakte kinderen door myasthenie.
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 2004 April 3; 148(14):674-7
Schrijver-Levie N.S., Boersma B., ten Houten, R.

De novo diabetes mellitus after post-streptococcal uveitis in a teen-age girl (submitted)
Nathalie S. Schrijver-Levie, Marc D. de Smet, Koert M. Dolman, Jason M. van der Berg

Functionals complants in school-age childeren: Let's get started! (submitted)
N.S. Schrijver-Levie, A.P. Cohen, E. Kohnhorst, M. Bartman, C. Huyser, A.H. Teeuw, H.H. Derkx

 Mw. N.S. Schrijver-Levie