drs. I.M. Mol

Drs I.M. (Irene) Mol studeerde in 1989 af aan de Universiteit van Amsterdam als orthopedagoog. Naast de registratie van Orthopedagoog Generalist is zij ook geregistreerd als GZ-psycholoog en Infant Mental Health (IMH) Specialist. 

Irene is op verschillende terreinen werkzaam geweest, zowel in het speciaal onderwijs, de jeugdzorg als in de jeugdgezondheidszorg. Speerpunt in haar carrière is de aandacht en zorg voor het heel jonge kind en zijn/haar ouders. In 2007 en 2008 volgde zij de Infant Mental Health (IMH) opleiding aan de RINO in Amsterdam. Deze opleiding is specifiek gericht op de populatie ouders met jonge kinderen van – 9 maanden tot 6 jaar. 

Als IMH-specialist ligt haar deskundigheid bij de zich ontwikkelende hechtingsband tussen ouders en het heel jonge kind. Vanuit deze deskundigheid behandelt zij ouders en baby’s die bijvoorbeeld overmatig huilen, weinig slapen of voeding weigeren. Daarnaast werkt zij op de polikliniek als GZ-psycholoog voor kinderen en jongeren met onder andere zindelijkheidsproblemen en somatische klachten. Irene werkt samen met Lidewei Chavannes die ook als IMH-specialist en Klinisch Psycholoog aan het Amstelland ziekenhuis verbonden is.  

drs. I.M. Mol