M.J. Munck, de

Mw. de Munck heeft als docent  in het middelbaar onderwijs gewerkt en ouderen in de thuissituatie verzorgd. Later besloot zij om als verpleegkundige te gaan werken en HBO-V in Leiden te gaan volgen. Tijdens de opleiding heeft zij werk leerstages doorlopen in Het Spaarne Ziekenhuis en in de wijkzorg. Zij heeft als HBO-V verpleegkundige gekozen voor het  aandachtsveld Verpleegkundige Geriatrie Gerontologie. Kort na de HBO-V heeft zij een opleiding voor casemanagement dementie gevolgd bij de Hogeschool In Holland.

Tijdens en na de opleiding HBO-V  heeft mw. de Munck gewerkt als wijkverpleegkundige en casemanager dementie in verschillende stadsdelen in Amsterdam en heeft ze een mantelzorg ondersteuningsgespreksgroep begeleid voor mantelzorgers van  mensen met dementie in dagbesteding De Keyzer. Daarna is zij gaan werken in Amsterdam Zuidoost en heeft zij zich binnen de Transmurale Zorgbrug van het AMC en het Gezondheidscentrum Reigersbos ingezet om de kwaliteit voor kwetsbare ouderen thuis te verbeteren.    

Na een aantal jaren heeft zij de overstap gemaakt om vanuit de wijk in Ziekenhuis Amstelland te gaan werken en haar ervaring binnen de ouderenzorg toe te passen in het geriatrisch team van de ouderengeneeskunde als verpleegkundig consulent geriatrie. Ze geeft klinische consulten aan verpleegkundigen en artsen die gericht zijn op preventie en interventies bij kwetsbare ouderen die positief scoren op de VMS thema’s: vallen, ondervoeding, delier en functionele beperkingen. Mw. de Munck is lid van de V&VN afdeling geriatrie.

 M.J. Munck, de