M.G.W. Barnas

De heer Barnas is voor aanvang van zijn medische loopbaan opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine tot Officier der Zeedienst, waarna hij enige jaren heeft gevaren bij de Onderzeedienst aan boord van Hr.Ms. Zwaardvis. Na dit dienstverband heeft hij aan de Universiteit van Amsterdam de opleiding tot arts gevolgd (cum laude), waarna hij zijn opleiding tot internist volgde in het UMCU en ziekenhuis Gooi-Noord. Hierna was hij als wetenschappelijk onderzoeker gedurende twee jaar verbonden aan de afdeling nefrologie van het UMCU in het kader van een onderzoeksproject betreffende dialysehypotensie. De subspecialisatie tot intensivist werd eveneens gevolgd in het UMCU. Vanaf 2001 tot en met 2009 was hij als algemeen internist/internist-intensivist verbonden aan het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam-Noord.

De heer Barnas is vanaf 1 april 2009 werkzaam in Ziekenhuis Amstelland en vanaf dat moment ook geregistreerd in het aandachtsgebied acute geneeskunde. Hij werkt als algemeen internist (met specifieke belangstelling voor vasculaire geneeskunde en diabetes/nefrologie) en als internist-intensivist-acute geneeskunde (intensive care en acute geneeskunde). Tevens heeft hij een eigen scopiespreekuur waarbij alle voorkomende (interventie)scopiëen m.u.v. ERCP's worden verricht. Hij is voornamelijk werkzaam op de Polikliniek Interne Geneeskunde, de gespecialiseerde Polikliniek Diabetes, de Endoscopie afdeling, de Intensive Care en verpleegafdelingen Kliniek Beneden West en Kliniek Beneden Oost.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBarnas, M.G.W. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Publicaties

Intradialytic hypotension: new insights into the mechanism of vasovagal syncope.
Ligtenberg G, Barnas MGW, Koomans HA Nephrol
Dial Transplant 1998 Nov 13:11 2745-7

Heart rate variability during dialysis hypotension: confirmation of Bezold-Jarisch-like reflex.
Barnas MGW, Boer WH, Schelven LJ van, Koomans HA.
Kidney Int 1999; 55: 2602 (abstract)

Hemodynamic patterns and spectral analysis of heart rate variability during dialysis hypotension.
Barnas MGW, Boer WH, Koomans HA.
J Am Soc Nephrol 10: 2577-2584

Observer variations in short period spectral analysis of heart rate variability
Schelven LJ van, Oey PL, Klein IH, Barnas MGW, Blankestijn PJ, WienekeGH
J Auton Nerv Syst. 2000; 79: 144-148

Verlate CVVHD behandeling van ernstige lithiumintoxicatie door foutieve interpretatie van laboratoriumwaarden
E.F. Evers, M.G.W. Barnas en M.J.A.Janssen
PW Wetenschappelijk Platform. 2007;1(3):69-72

 M.G.W. Barnas