Dr. Ellis Barbé

'Vanaf 2008 ben ik als patholoog werkzaam op de afdeling pathologie van VUmc. Als patholoog heb ik verschillende specialisaties. Het vak pathologie gaat vooral over het stellen van diagnoses op levende patiënten. Ik ben vanuit de pathologie aanspreekpunt Daarnaast heb ik als aandachtsgebied de hematopathologie met in het bijzonder de beenmergpathologie. Binnen VUmc ben ik medeverantwoordelijk voor de interne beenmerg en lymfoomdiagnostiek maar ook voor de beenmerg consulten vanuit de regio. 
Daarnaast heb ik organisatorische taken; ik maak deel uit van het MT van de afdeling.. Ik heb mij de afgelopen jaren oa sterk gemaakt  voor de invoer van sneldiagnostiek binnen onze afdeling. Op landelijk niveau zet ik mij in voor onze beroepsvereniging oa als hoofdvisitator omdat ik kwaliteitsverbetering en patientveiligheid  belangrijke onderwerpen vind.'

Dr. Ellis Barbé