Kim van der Kroon

Mevr. K. (Kim) van der Kroon is Physician Assistant cardiologie in Ziekenhuis Amstelland.

Een Physician Assistant (PA) is een medisch professional, die werk van de arts of medisch specialist ondersteunt door zelfstandig en structureel bepaalde medische taken over te nemen. Uitgangspunt bij deze functie is efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door een betere afstemming van het zorgproces.

 Kim van der Kroon