FAQ kosten en verzekering

Hier vindt u enkele vragen met bijbehorende antwoorden over de tarieven van ziekenhuiszorg en de factuur die u heeft ontvangen voor de zorg die Ziekenhuis Amstelland u heeft verleend. Verdere uitleg hierover, vindt u op de pagina's onder Kosten en verzekering.

Tarieven
1. Ik ben maar heel kort bij een arts/verpleegkundige geweest en ontvang nu een (hele) hoge factuur.
2. Ik moet voor één behandeling zowel voor het vorige als dit kalenderjaar eigen risico betalen. Hoe kan dit?
3. Een kennis heeft onlangs dezelfde behandeling ondergaan, maar voor een andere prijs. Hoe kan dat?
4. Hoe kan het dat dezelfde behandeling op een eerder moment een lagere of hogere prijs heeft?
5. Hoe kom ik erachter wat mijn behandeling kost? 

Factuur

6. Waarom krijg ik nu pas een factuur / Waar blijft mijn factuur?
7. Ik wil bezwaar maken tegen de factuur want ik ben niet tevreden over de behandeling.
8. Waarom krijg ik een aparte factuur voor overige behandelingen?
9. Ik krijg elke maand een factuur. Hoe zit dat?
10. De data van behandeling op mijn factuur kloppen niet. Hoe komt dit?


1. Ik ben maar heel kort bij een arts/verpleegkundige geweest en ontvang nu een (hele) hoge factuur.

Als u in Ziekenhuis Amstelland bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige, dan is het type consult bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bij de arts/verpleegkundige bent geweest en hiervoor toch een hoge factuur ontvangt. Of dat u bij de arts alleen een advies krijgt zonder dat er een behandeling wordt uitgevoerd, en u daarvoor toch een hoge rekening krijgt. Het is aan te bevelen om met kleine of lichte aandoeningen of verwondingen eerst langs een huisarts(enpost) te gaan. Deze kosten zijn beduidend lager dan de kosten die het ziekenhuis u in rekening moet brengen.

2. Ik moet voor één behandeling zowel voor het vorige als dit kalenderjaar eigen risico betalen. Hoe kan dit?
Als u zorgkosten maakt, betaalt u het verplicht eigen risico elk kalenderjaar opnieuw, ongeacht de duur van het bezoek of het aantal bezoeken. Dit kan ook gelden als het een controleafspraak betreft ten gevolge van een ingreep die het jaar ervoor heeft plaatsgevonden.

3. Een kennis heeft onlangs dezelfde behandeling ondergaan, maar voor een andere prijs. Hoe kan dat?
Het is waarschijnlijk dat uw kennis anders verzekerd is. Ziekenhuis Amstelland maakt met elke verzekeraar een andere prijsafspraak voor een deel van onze ziekenhuiszorg. Voor verzekeraars die geen contract hebben met het ziekenhuis en patiënten die niet verzekerd zijn geldt de standaardprijslijst van Ziekenhuis Amstelland. Dit mag volgens wet- en regelgeving.

4. Hoe kan het dat dezelfde behandeling op een eerder moment een lagere of hogere prijs heeft?
Voor een groot gedeelte van de behandelingen geldt een landelijk vastgestelde prijs. Per 1 januari van elk jaar worden de tarieven voor deze behandelingen echter aangepast, waarbij er grote verschillen op kunnen treden met voorgaande jaren. 
Het ziekenhuis heeft helaas geen invloed op de verandering van deze tarieven. Voor de behandelingen waarvoor we met uw verzekeraar een contract hebben afgesloten, gelden andere prijzen. Deze prijzen kunnen echter ook afwijken van andere jaren door verschillen in honoria van de medisch specialisten of door de afspraken met uw verzekeraar.

5. Hoe kom ik erachter wat mijn behandeling kost?
Op de standaardprijslijst (passantenprijslijst) staan de prijzen die Ziekenhuis Amstelland in rekening brengt voor medisch noodzakelijke behandelingen. Deze prijzen gelden alleen als u niet verzekerd bent, of wanneer uw verzekeraar (voor uw behandeling) geen contract heeft met Ziekenhuis Amstelland. Als uw verzekeraar wel een contract heeft met Ziekenhuis Amstelland, dan kunt u de prijs van uw behandeling opvragen via het vragenformulier. In het overzicht op de pagina Zorgverzekeraars Ziekenhuis Amstelland vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee Ziekenhuis Amstelland een contract heeft.

6. Waarom krijg ik nu pas een factuur / Waar blijft mijn factuur?
Een factuur blijft openstaan totdat u bent uitbehandeld of er maximaal 1 jaar verstreken is. Daarom kan het zijn dat er een periode overheen gaat voordat uw factuur verzonden wordt.

7. Ik wil bezwaar maken tegen de factuur want ik ben niet tevreden over de behandeling.
De DBC-tarieven zijn landelijk bepaald en kunnen zodoende niet ter discussie worden gesteld. Voor de geleverde zorg ontvangt u een factuur. Deze zorg is aan u geleverd en daarom is de nota terecht. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de factuur of een slechte medische behandeling dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Ziekenhuis Amstelland. Zodra uw klacht is ontvangen door de klachtenfunctionaris wordt de factuur geblokkeerd tot er een uitspraak is over het wel of niet gegrond zijn van de klacht. U ontvangt hier een telefonische en/of schriftelijke bevestiging van.

8. Waarom krijg ik een aparte factuur voor overige behandelingen?
Het grootste deel van de zorg wordt in DBC-zorgproducten gefactureerd. Maar voor een aantal behandelingen blijft de aparte rekening bestaan.  Bijvoorbeeld het comfortpakket, hartrevalidatie, IC-beademingsdagen en revalidatie. 
Dit geldt ook voor onderzoeken als bijvoorbeeld ECG's of bloedonderzoeken die Ziekenhuis Amstelland op aanvraag van uw huisarts doet.

9. Ik krijg elke maand een factuur. Hoe zit dat?
Voor sommige chronische behandelingen heeft de wet- en regelgeving een uitzondering gemaakt. Vanwege de hoge kosten voor de ziekenhuizen mogen zij deze behandelingen maandelijks factureren.

10. De data van behandeling op mijn factuur kloppen niet. Hoe komt dit?
Sinds 1 januari 2012 wordt ziekenhuiszorg gefactureerd in zorgproducten. Bij het eerste contact wordt de begindatum van de behandeling geregistreerd. Na 45 dagen wordt het zorgproduct gefactureerd, ook al is de behandeling nog niet afgelopen. Wanneer een vervolgbehandeling wordt gestart, begint deze de dag nadat de oorspronkelijke behandeling is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest.