Factuur

Wie krijgt de rekening?
Als u verzekerd bent voor de behandeling die u heeft ondergaan, stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Als de kosten binnen de verzekering vallen, dan betaalt de zorgverzekeraar de rekening aan het ziekenhuis. Vallen de kosten buiten uw verzekering, of heeft u geen verwijsbrief, dan stuurt de zorgverzekeraar de rekening door naar u. U betaalt dan zelf de rekening.

Het kan zijn dat u van de zorgverzekeraar een rekening ontvangt, ondanks dat uw behandeling valt onder de basis- of aanvullende verzekering. Dit komt omdat u elk kalenderjaar een verplicht eigen risico heeft. Dit bedrag staat dan op de factuur van de zorgverzekeraar en betaalt u dan aan uw zorgverzekeraar.

Algemene betalingsvoorwaarden
Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur. Ook als de kosten wegens verzekering voor rekening zijn van uw zorgverzekeraar. Ziekenhuis Amstelland gaat de behandelingsovereenkomst aan met de patiënt en niet met de verzekeraar! De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Voor de betaling bent u gebonden aan de  algemene betalingsvoorwaarden van Ziekenhuis Amstelland.

Uw zorgnota
U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de “mijn omgeving” van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 starten, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw “mijn omgeving” staan. Heeft u nog geen online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u die aanvragen.

Het kan zijn dat u vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, er bezwaar tegen heeft dat zorgactiviteiten op de factuur worden vermeld. De NZa heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze verklaring ingevuld meenemen naar het ziekenhuis en afgeven bij de polikliniek-assistente.

De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen heeft een tweetal brochures gemaakt die u hier kunt downloaden:

Bij wie kan ik terecht met vragen over de rekening?
Patiënten met vragen over de rekening kunnen contact opnemen met het ziekenhuis (via het vragenformulier) of de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is ook verantwoordelijk voor een overzicht van vergoedingen en de verrekening van het eigen risico, en beantwoordt hier vragen over.