Kosten en verzekering

Gaat u binnenkort naar Ziekenhuis Amstelland? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar of deze met Ziekenhuis Amstelland een contract heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben!
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een bepaald bedrag (wettelijk verplicht) eigen risico voor ziektekosten. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis.

Meer informatie
Lees meer over:

Consult op afstand

Wat is een consult op afstand?
In ziekenhuis Amstelland bieden wij u in sommige gevallen de mogelijkheid voor een (herhaal)consult op afstand. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen voor uw vervolgafspraak, maar u heeft op afstand contact met uw behandelaar (medisch specialist of verpleegkundig specialist). Er zijn drie vormen van een consult op afstand:

  • Telefonisch consult: uw behandelaar belt met u
  • Schriftelijk consult: uw behandelaar e-mailt met u
  • Screen-to-screen consult: uw behandelaar houdt een video-consult met u

Zijn er kosten verbonden aan een consult op afstand?
Voorheen kregen ziekenhuizen geen financiële vergoeding voor consulten op afstand. Vanaf 1 januari 2018 is dit door een wetswijziging wel het geval. Een consult op afstand is, onder voorwaarden, gelijk gesteld aan een herhaalpolikliniekbezoek in het ziekenhuis en wordt dan ook als zodanig in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening voor de kosten van het consult op afstand. Afhankelijk van de stand van zaken van uw eigen risico kan uw zorgverzekeraar deze kosten bij u in rekening brengen.

Wij willen benadrukken dat deze wijziging alleen geldt voor consulten op afstand die u in overleg met uw arts hebt ingepland en waar u anders voor naar het ziekenhuis was gekomen. Als u ons belt om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan geldt dit contact niet als een consult op afstand.

Vragen?
Vindt u hier niet het antwoord wat u zoekt, stel dan uw vraag via de pagina Vragen over kosten en verzekering.