Psychische zorg kind

Wanneer een kind psychische zorg nodig heeft, betekent dit niet dat hij/zij niet 'echt' ziek is of zich aanstelt. Lichamelijke en psychische klachten zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Wanneer een kind bijvoorbeeld griep heeft, is het vaak sneller in tranen.

Psychische zorg, waarom?
Als de kinderarts geen of moeilijk een medische diagnose kan stellen bij het kind, kan het zijn dat de klachten veroorzaakt worden door psychische problemen. Ook kan er behandeling nodig zijn om het kind met (medische) klachten om te leren gaan.

De kinderpsychologen hebben tot doel te zorgen dat het kind minder last heeft van de klachten waarvoor het bij de kinderarts is geweest.

Psychische problemen
Psychische problemen zijn moeilijker 'grijpbaar' dan lichamelijke ziekten. Een kind kan bijvoorbeeld last van buikpijn hebben, omdat het kind boos is, of iets niet wil. Maar soms weet het kind niet waarom het boos of angstig is. Door te praten met de kinderpsycholoog worden de psychische problemen soms duidelijk en kunnen ze behandeld worden.

Psychische problemen bij kinderen en jongeren kunnen zeer uiteenlopend zijn: van gedragsmoeilijkheden tot een traumatische ervaring. Maar het kind kan ook last hebben van een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Kindergeneeskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Kindergeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7028 
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Buitenpoli Uithoorn
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Aanvraag herhaalrecept
Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.