Nierkanker

Nierkanker, een kwaadaardige tumor in de nier, wordt in Nederland per jaar bij ongeveer 1700 mensen vastgesteld. De ziekte komt iets vaker bij mannen dan bij vrouwen voor.

Zowel bij kinderen (peuterleeftijd) als bij ouderen (50+) kan kanker van de nier optreden. Bij kinderen gaat het soms om heel grote tumoren (de zogenaamde Wilms tumor), terwijl het bij ouderen gelukkig meer en meer kleinere tumoren betreft (en van een ander type: de zogenaamde Grawitz tumor). In alle gevallen geven de tumoren pas laat klachten. Dat komt omdat er relatief veel ruimte is rondom de nier en pijnklachten pas optreden als er ruimtegebrek optreedt. Gelukkig wordt er tegenwoordig nogal eens bij toeval, bijvoorbeeld bij een echo-onderzoek om andere redenen, een relatief kleine tumor gevonden. Als de tumoren groter worden, dan zal bloedverlies in de urine meestal het eerste teken zijn dat er iets mis is. Helaas is kanker van de nier vaak agressief van aard en kan snel uitzaaien naar andere organen.

Een iets andere vorm van nierkanker zijn tumoren van nierbekken en urineleider, die gelukkig niet zo vaak voorkomen. Dergelijke tumoren bevinden zich in de afvoerweg van de urine, waardoor een bloeding van het tumorweefsel snel zichtbaar is aan een rode verkleuring van de urine.

Onderzoek
Wanneer bloedverlies in de urine is geconstateerd, zal de huisarts u doorverwijzen naar de uroloog. Vervolgens zal hij/zij vaak nader onderzoek voorstellen. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

Behandeling
De meest toegepaste behandelingen bij nierkanker zijn:

 

 

 

Urologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Urologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Urologie

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur