Infectie en afweer bij kinderen

We worden continue blootgesteld aan ziekteverwekkers van buiten, zoals virussen en bacteriën. Ons afweersysteem beschermt ons hiertegen. Bij kinderen is het afweersysteem nog volop in ontwikkeling. Hierdoor kunnen kinderen om de haverklap verkouden zijn of koorts krijgen. Dat is normaal en hoort bij de leeftijd. Soms kan er sprake zijn dat het afweersysteem niet goed werkt. Bij kinderen met een afweerstoornis kan er bijvoorbeeld sprake zijn van zeer veel infecties waardoor de groei of ontwikkeling achterblijft of dat een infectie een ernstig of abnormaal beloop heeft. Ook kan het zijn dat het afweersysteem in de war is en tegen het eigen lichaam vecht terwijl er geen virussen of bacteriën op dat moment een probleem veroorzaken. Dit wordt een auto-immuunziekte genoemd. Klachten die hierbij kunnen passen zijn bijvoorbeeld langdurige gewrichtsklachten, terugkerende koortsepisodes of huiduitslag. Aan de hand van de klachten en bevindingen wordt op de polikliniek Infectie en Afweer beoordeeld wat er aan de hand kan zijn. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek. Mocht er sprake zijn van een probleem met het afweersysteem is er een goede samenwerking met de afdeling kinderinfectieziekten, -immunologie en -reumatologie in het Amsterdam UMC.

Kindergeneeskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Kindergeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7028 
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Aanvraag herhaalrecept

Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.