Hyperthyreoïdie

Wanneer de schildklier te veel aan schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hyperthyreoïdie. Hyper betekent te veel en thyreoïd duidt op de schildklier.

Welke klachten van hyperthyreoïdie veroorzaken?
In het algemeen kan gesteld worden dat bij hyperthyreoïdie allerlei lichamelijke processen te snel verlopen. Er zijn dan ook veel soorten klachten en verschijnselen, die in wisselende mate optreden:

 • Verhoogde activiteit
 • Versnelde polsslag en hartkloppingen
 • Rusteloosheid
 • Nervositeit
 • Lichte vermoeidheid
 • Transpireren
 • Slapte
 • Gewichtsverlies
 • Beven
 • Spierpijn
 • Toegenomen eetlust
 • Brij-achtige ontlasting

 

Interne Geneeskunde / Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Interne Geneeskunde of Maag-, Darm-, Leverziekten.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Interne Geneeskunde / Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Afdeling A 05, rode route
Telefoonnummer Interne Geneeskunde: (020) 755 7025
Telefoonnummer Maag-, Darm-, Leverziekten: (020) 755 7023
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur