Dyspneu

Benauwdheid / kortademigheid kan door hart- en/of longproblemen veroorzaakt worden. Ook zijn er andere ziektebeelden die deze klacht geven. Soms is het niet meteen duidelijk waar de oorzaak ligt. Het kan zijn dat u dan door uw huisarts doorverwezen wordt naar de Dyspnoe polikliniek. 

De cardioloog en longarts werken zeer nauw samen voor mensen met klachten als kortademigheid en/of benauwdheid waarvan de oorzaak niet bekend is. Met als doel inzicht te krijgen in de oorzaak van de klachten. De onderzoeken die gedaan worden zijn:

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken neemt één of beide specialisten de behandeling en controle op zich en zal zo nodig verder onderzoek afspreken.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Cardiologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Buitenpoli

De cardiologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Hartrevalidatie
Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartrevalidatie. Hij/zij zal de coördinator Hartrevalidatie verzoeken contact met u op te nemen. 

Longziekten

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Cardiologie

Telefoonnummer: (020) 755 7005
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: Afdeling B 26, blauwe route
E-mail: cardio@zha.nl

 

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur