Brughoektumor

Een brughoektumor is een goedaardige weefselgroei (gezwel) welke uitgaat van de zenuwschede van de achtste hersenzenuw (gehoor- en evenwichtszenuw). Een brughoektumor heet ook wel vestibularis schwannoom of acusticus neurinoom.

Meestal worden de patiënten met een brughoektumor in een behandelteam (KNO-arts, neurochirurg, radioloog en radiotherapeut) besproken. Hierbij komen de verschillende behandelingsmogelijkheden aan de orde, op basis waarvan door elke individuele patiënt een afgewogen keus kan worden gemaakt.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Maak uw afspraak online of telefonisch via (020) 755 7029 bij de Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO).
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Ingang in centrale hal
Telefoonnummer: (020) 755 7029
Bereikbaarheid: Ma t/m vrij 8.00 uur t/m 17.00 uur