Bloed in de urine (hematurie)

Hematurie is de medische term voor bloed in de urine. Dit bloedverlies kan zichtbaar zijn (macroscopisch). Soms is het niet zichtbaar en wordt het bloedverlies met microscopisch urineonderzoek aangetoond. 

Benodigde onderzoeken

  • bloed- en urineonderzoek
  • röntgenonderzoek: Echo nieren / CT-scan nieren
  • Mogelijk lichamelijk onderzoek
  • Mogelijk wordt de binnenzijde van uw blaas bekeken (cystoscopie)

Behandeling
Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie of een operatieve ingreep. 

Urologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Urologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Urologie

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur