Cliëntenraad

Ziekenhuis Amstelland biedt medische zorg en dienstverlening van hoge kwaliteit. Om deze goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten heeft het ziekenhuis een Cliëntenraad ingesteld.

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de cliënten en hun naasten. De Cliëntenraad beslist mee over alle wezenlijke veranderingen in het ziekenhuis. Dat kan gaan over:

  • het zorgaanbod;
  • ingrijpende verbouwingen;
  • samenwerking met andere instellingen.

Daarnaast adviseert de Cliëntenraad onder andere over:

  • de jaarlijkse begroting;
  • het kwaliteitsbeleid;
  • de klachtenregeling.

De Cliëntenraad kan op eigen initiatief voorstellen aandragen die vanuit het belang van de cliënt de zorg of de dienstverlening verbeteren.

De Cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland richt zich op alle inwoners van de regio Amstelland en de joodse gemeenschap in heel Nederland. Omdat iedereen wel eens met het ziekenhuis in aanraking komt, als patiënt of behorend tot diens familie of kennissenkring, vertegenwoordigt de Cliëntenraad alle huidige en toekomstige ‘gebruikers’ van het ziekenhuis.

Verslaglegging
De cliëntenraad maakt jaarlijks een verslag van alle activiteiten. Zij doet dit in de vorm van een jaarverslaglegging. Het verslag van het jaar 2012 kunt u hier downloaden: Jaarverslag Clientenraad 2016.

Uw ervaringen, ideeën en adviezen zijn van harte welkom.

U kunt ons bereiken via:

Cliëntenraad Ziekenhuis Amstelland
Postbus 328, 1180 AH Amstelveen
E-mail: clra@zha.nl
Telefoon: (020) 755 6332