Inschrijving met identiteitsbewijs

Sinds 1 januari 2006 zijn zorgverleners verplicht de identiteit van patiënten te controleren. De identificatieplicht in de zorg geldt in ziekenhuizen, in poliklinieken en in zelfstandige behandelcentra. De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met verzekeringspassen tegen te gaan. Geen controle van de identiteit van de patiënt werkt fraude in de hand, omdat onverzekerden bijvoorbeeld zorg kunnen vragen bij een zorgaanbieder met een gestolen verzekeringspas. Naast het vastleggen van de identiteitsgegevens, is het ziekenhuis ook verplicht het Burger Service Nummer op te nemen in haar administratie. Dit is nodig om persoonsverwisseling tegen te gaan en om de kosten te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

Als u voor uw eerste ziekenhuisbezoek bij de inschrijfbalie komt en geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, dan mogen wij het BSN niet voor de facturatie naar de zorgverzekeraar gebruiken. De rekening wordt dan naar uzelf gestuurd.
U krijgt een brief mee met daarin het verzoek om u binnen twee weken persoonlijk te melden bij de inschrijfbalie met een geldig identiteitsbewijs. Als u gehoor geeft aan deze oproep, wordt de rekening (alsnog) naar uw verzekeraar gestuurd.

LET OP!
De legitimatieplicht in de zorg kent geen leeftijdsgrens en geldt dus ook voor kinderen. Vanaf 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een “oude” bijschrijving in een geldig paspoort mag echter nog wel worden gebruikt als identificatie in de zorg. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de kosten van uw behandeling/onderzoek en uw verzekering vindt u op de pagina Kosten en verzekering.