Inschrijven

Inschrijven bij eerste afspraak
Als u voor het eerst een afspraak in Ziekenhuis Amstelland heeft, schrijft u zich persoonlijk in bij de inschrijfbalie in de hal. Het is verstandig 25 minuten eerder dan de afspraaktijd aanwezig te zijn om een inschrijfbewijs te laten maken.

paspoort

Aan de balie vragen wij om uw geldige identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs. Onder een identiteitsbewijs verstaan wij:

 • paspoort;
 • Nederlands rijbewijs;
 • identiteitskaart;
 • vreemdelingendocument.

Een identiteitsbewijs mag niet verlopen zijn!

Afspraak in de Waterlinie in Uithoorn?
Heeft u een afspraak in Uithoorn bij een van onze specialisten en heeft u nog geen inschrijfbewijs? Dan kunt u voorafgaand aan uw afspraak uw gegevens doorgeven aan de assistente van uw arts. Neemt u wel gaarne uw identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs mee.

Waarom moet u een patiëntenkaart bij zich hebben?
Elke patiënt die in Ziekenhuis Amstelland wordt gezien, dient zich in te schrijven en ontvangt een patiëntenkaart. 
Doelen van de identificatie bij inschrijving zijn:

 • om risico's te verminderen door bijvoorbeeld persoonsverwisseling;
 • om misbruik met zorgpassen tegen te gaan;
 • om te voorkomen dat de factuur naar uzelf wordt gestuurd en niet naar uw verzekeraar.

Op deze patiëntenkaart staan eveneens gegevens die de zorgverlening aan u vergemakkelijken, namelijk er staat een uniek patiëntennummer op, waardoor veiligheid en betrouwbaarheid van uw gegevens en daarmee de behandeling nog beter geborgd is. Mede van belang is dat door het tonen van de patiëntenkaart de ziekenhuismedewerker/behandelaar er vanuit kan gaan dat de wettelijk verplichte identificatie heeft plaatsgevonden bij de inschrijfbalie en dat uw verzekeringsgerechtigdheid is komen vast te staan.

Wijzigingen doorgeven
Het is belangrijk dat het ziekenhuis beschikt over de juiste gegevens van zijn patiënten. Als uw adres, telefoonnummer, huisarts, apotheek of zorgverzekering wijzigt, verzoeken wij u dit door te geven via het formulier Wijzigen inschrijfgegevens op deze website.

Wanneer een nieuwe inschrijfkaart laten maken?
 Uw inschrijfbewijs heeft geen geldigheidsduur en hoeft u dus niet jaarlijks te vernieuwen. Mochten uw gegevens echter tussentijds wijzigen vragen wij u om dit door te geven via de pagina Wijzigen inschrijfgegevens of even langs de inschrijfbalie te lopen. Daarnaast verzoeken wij u bij uw eerstvolgende afspraak in het ziekenhuis, een nieuwe inschrijfkaart te laten maken.

Openingstijden inschrijfbalie
De inschrijfbalie is geopend van maandag tot en met vrijdag op de volgende tijden:

 • Maandag tot en met vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Wat als u niet verzekerd of in het buitenland verzekerd bent?
Hierover leest u meer op de pagina Kosten en verzekering.

Wordt u wel behandeld als u geen geldig identiteitsbewijs of verzekeringsbewijs heeft?
Artsen en andere hulpverleners moeten altijd medisch noodzakelijke zorg verlenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • aandoeningen die levensbedreigend zijn;
 • aandoeningen die kunnen leiden tot blijvende invaliditeit;
 • aandoeningen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Andere, niet medisch noodzakelijke behandelingen worden niet altijd verzorgd.