Verwijsbrief

 

Altijd verwijsbrief nodig
U heeft voor medisch specialistische zorg een verwijzing nodig als u wilt dat die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u geen verwijsbrief heeft, kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief van uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Nieuwe verwijzing
U bent al eerder in het ziekenhuis geweest, maar u wilt geholpen worden voor een ander gezondheidsprobleem? Denkt u er dan aan, om weer een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.

Verwijzing vergeten?
Als u geen verwijzing heeft of de verwijzing bent vergeten is het van groot belang dat u na uw afspraak op de polikliniek ervoor zorgt dat de verwijzing alsnog bij het ziekenhuis wordt bezorgd. Wij verzoeken u dan ook deze alsnog af te geven bij uw polikliniek of op te sturen naar:

Ziekenhuis Amstelland
T.a.v. Polikliniek … (waar u onder behandeling bent)
Postbus 328
1180 AH Amstelveen