Hoe bereid ik me voor op het bezoek aan de arts?

Wat neem ik mee?

Vragenlijst invullen
Voor sommige afspraken op de polikliniek, wordt u gevraagd een (digitale) vragenlijst van tevoren in te vullen. Dit krijgt u te horen op het moment dat u een afspraak maakt.

Wat vraag ik aan mijn arts?
Bedenk van tevoren goed wat uw vragen, verwachtingen en wensen zijn. Schrijf dit voor uzelf op. Tijdens het gesprek kunt u deze vragen stellen en verwachtingen/wensen uitspreken. Zo kunt u zich beter voorstellen hoe bijvoorbeeld uw behandeling eruit gaat zien of wat de arts precies voor ziekte bij u heeft vastgesteld. Daarnaast kunt u alleen goede keuzes maken als u de juiste informatie heeft.

Het gesprek met uw arts
Sommige mensen vinden het prettig iemand mee te nemen naar een gesprek. Dit mag; twee horen altijd meer dan één.

Artsen in opleiding
Ziekenhuis Amstelland werkt mee aan de opleiding van nieuwe artsen en daarvoor kan uw medewerking worden gevraagd.
Het kan zijn dat bij een consult een co-assistent aanwezig is, de specialist zal u altijd aan het begin van het gesprek vragen of u hier bezwaar tegen heeft. 
Ook is het mogelijk dat, wanneer u voor het eerst een afspraak heeft bij de specialist, aan u wordt gevraagd om voorafgaand aan het gesprek met de specialist eerst te praten met een co-assistent. Daarvoor wordt een aparte afspraak gemaakt, een uur vóór uw afspraak met de specialist. Het is vanzelfsprekend geheel aan u of u hier aan wilt meewerken. Natuurlijk hopen wij dat u onze artsen in opleiding ook de kans biedt om ervaring op te doen. 

Buitenlands ziekenhuis / contact met levend vee (MRSA)
Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, of als u werkt of woont op een bedrijf met levende varkens, kalveren of kuikens, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende medewerker. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen.