ANBI-gegevens

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een instelling met ANBI-status belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt voor eenmalige en periodieke giften.

Financiële verslag 2015

Financiële verslag 2016