Publicaties

Overzicht, terugblik en vers nieuws vanuit onze organisatie.

Ga naar:

  • Beleidsplannen: het Strategisch - en Medisch Beleidsplan geeft de beleidstechnische richting van het ziekenhuis aan voor de komende jaren.
  • Het jaarverslag: de jaarbeelden en jaarrekeningen van de afgelopen jaren.
  • Zorgkrant: verschijnt twee keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid in de regio.
  • Boek '45 jaar ziekenhuis in Amstelveen': in 2013 verschenen ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van het ziekenhuis.