Kengetallen

Ziekenhuis Amstelland heeft 255 bedden. In het ziekenhuis zijn werkzaam:

  • 88 medische specialisten (63,4 fte)
  • ruim 800 medewerkers (640,42 fte)

Productieontwikkeling:

  2016 2017      
aantal eerste polikliniekbezoeken 63.555 63.644      
aantal dagbehandelingen 8.018 7.866      
aantal klinische opnames 10.256 10.230      
Verpleegdagen 45.010 45.662       

Meer kengetallen vindt u in het Maatschappelijk Jaarverslag op de pagina publicaties.