Bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bestaan uit de volgende personen.

Raad van Toezicht 
Dhr. drs. A.P. Mosmans RM, voorzitter
Dhr. P.J. Steman RA MBA, vice-voorzitter
Dhr. D.J. Emmens, lid
Dhr. prof.dr. H.S.A. Heijmans, lid
Mw. drs. M.I. Verstappen, lid
mr. R. Tarlavski

Raad van Bestuur
Mw. drs. E. Agterdenbos-van de Ree, voorzitter Raad van Bestuur