Ziekenhuis Amstelland publiceert jaarrekening 2017

Ziekenhuis Amstelland publiceert jaarrekening 2017

Ziekenhuis Amstelland laat zoals verwacht over 2017 een verlies van 4,9 miljoen zien, maar herstelt in 2018.

Voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, Esther Agterdenbos: “De cijfers zijn geen verrassing. Gelukkig hebben we het tij weten te keren en ligt er inmiddels een gezond toekomstperspectief voor Ziekenhuis Amstelland. We kunnen ons blijven richten op het doen waar we al meer dan 50 jaar goed in zijn, zorgen voor excellente basiszorg voor onze patiënten.”

De tegenvallende financiële resultaten zijn het gevolg van een combinatie van factoren, waarvan de krapte op de arbeidsmarkt de belangrijkste is. Daardoor kon aan de ene kant de capaciteit niet volledig benut worden en aan de andere kant stegen de personeelskosten voor inhuur van personeel. Andere factoren die van invloed zijn geweest op de resultaten van 2017 zijn onvoldoende kritische sturing op inkoop en hoge ICT-kosten door grote investeringen die gedaan moesten worden. Daarnaast is de afgelopen jaren afscheid genomen van diverse deelnemingen. Hiervoor zijn in 2017 eenmalige kosten gemaakt.

De Raad van Bestuur heeft in 2017 direct maatregelen genomen om de neergaande lijn te keren en te werken aan een solide toekomstperspectief voor het ziekenhuis. Er is voor de zomer van 2018 een reorganisatie in het ziekenhuis doorgevoerd om beter te kunnen sturen op resultaten, waarvan de eerste positieve effecten inmiddels zichtbaar zijn. De onlangs aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam UMC en de zorgverzekeraars, gecombineerd met de in oktober 2018 gemaakte financiële afspraken met zorgverzekeraars en de bank geven vertrouwen voor de toekomst. Met deze afspraken kan het ziekenhuis in drie jaar tijd toegroeien naar een financieel gezonde situatie. Over 2018 wordt een positief operationeel resultaat van 2,3 miljoen verwacht.

 

Eerdere gerelateerde nieuwsberichten:

21 december 2018

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars versterken ziekenhuis in de regio

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin is afgesproken dat vanaf 2019 een deel van de basiszorg die Amsterdam UMC levert, verschuift naar Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

Lees verder

2 november 2018

Toekomst Ziekenhuis Amstelland verzekerd

Recentelijk heeft Ziekenhuis Amstelland toekomstbestendige financiële afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en de bank. Daarmee is het voortbestaan van Ziekenhuis Amstelland verzekerd en kunnen patiënten ook de komende jaren vertrouwen op de ziekenhuiszorg van het Amstelveense ziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland heeft op financieel gebied een moeilijke tijd doorgemaakt. Met de nu gemaakte afspraken kan het ziekenhuis in drie jaar tijd toegroeien naar een financieel gezonde situatie.

Lees verder