Ziekenhuis Amstelland op de goede weg met nieuwe koers

Ziekenhuis Amstelland op de goede weg met nieuwe koers

Ziekenhuis Amstelland presteert conform verwachting. De omzet groeit en geplande kostenbesparingen worden gerealiseerd. Het ziekenhuis slaagt erin de voorgenomen koers – het verlenen van basiszorg op topniveau - te realiseren en waarborgt op deze manier de continuïteit. Dat blijkt uit het jaarverslag en jaarrekening van 2016.

2016 is een bewogen en intensief jaar geweest voor Ziekenhuis Amstelland. Het jaar stond in het teken van definitief afscheid nemen van het verleden. Met de nieuwe koers, gericht op het verlenen van basiszorg op topniveau, is veel aandacht uitgegaan naar kostenbesparende maatregelen en initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendig Ziekenhuis Amstelland. De voorgenomen plannen zijn grotendeels uitgevoerd of liggen op schema.

Financieel laat het jaar 2016 een negatief resultaat zien van 1,3 miljoen euro. Dit verlies is vooral het gevolg van eenmalige kosten en is lager dan was voorzien. Naar verwachting zullen de ingezette kostenbesparende maatregelen in combinatie met een groeiende omzet binnen afzienbare tijd leiden tot een financieel vitale organisatie. 2017 en de jaren erna ziet het ziekenhuis dan ook met vertrouwen tegemoet. De liquiditeitspositie van het ziekenhuis is voldoende solide. Ook huisbankier Rabobank steunt de ingezette koers van Ziekenhuis Amstelland.

Uit de cijfers blijkt dat de koers die Ziekenhuis Amstelland heeft gekozen zijn vruchten afwerpt, aldus Esther Agterdenbos-Van de Ree, voorzitter Raad van Bestuur. “We zien een duidelijke positieve lijn. De cijfers laten zien dat Ziekenhuis Amstelland op de goede weg is. In 2016 hebben we de basis gelegd voor onze toekomst. De toename van de omzet laat zien dat onze patiënten en samenwerkingspartners zoals huisartsen en zorgverzekeraars vertrouwen hebben in dit ziekenhuis en in de toekomst. Dat is heel fijn na de turbulente periode die achter ons ligt. Samen met het bestuursteam, de medische staf, huisartsen, cliëntenraad en medewerkers van het ziekenhuis bouwen we verder aan een toekomstgericht en sterk ziekenhuis dat excelleert in basiszorg.” 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ziekenhuis Amstelland, Afdeling Communicatie & Voorlichting, (020) 7556314.