Meetweek patiënttevredenheid

Meetweek patiënttevredenheid

Van 13 tot en met 17 november gaat Ziekenhuis Amstelland aan zoveel mogelijk patiënten vragen de digitale patiënttevredenheidsenquête in te vullen. In de centrale hal worden twee tafels ingericht waar bezoeker de enquête kunnen invullen. De enquête is natuurlijk ook gewoon (net als altijd) via de website in te vullen bij ‘Uw mening telt’.

Het doel van deze meetweek is het verhogen van de respons op de digitale vragenlijst onder de patiënten. Met de resultaten van de vragenlijst kunnen we kijken of er verbeteringen in de zorg mogelijk zijn.