Sterftecijfers

Het sterftecijfer in ziekenhuizen wordt weergegeven als de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate); de indicator die het aantal overleden patiënten in ziekenhuizen vergelijkt. De werkelijke sterfte in een ziekenhuis wordt vergeleken met de sterfte die op basis van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis wordt verwacht. Landelijk gezien is de HSMR score gemiddeld 100. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht en een uitkomst boven de 100 betekent dat er meer patiënten overleden zijn dan gemiddeld werd verwacht.

Het sterftecijfer van Ziekenhuis Amstelland in 2017 bedraagt 82; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 70-96. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor 2017 positief afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een periode van drie jaar. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van Ziekenhuis Amstelland over de periode 2015-2017 is 90; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 82-98. Dit betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor de genoemde periode significant lager is dan het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling HSMR
De afgelopen jaren ligt de HSMR van Ziekenhuis Amstelland steeds onder het statistisch gemiddelde.

Periode               Totaal aantal opnames Totale sterfte   Verwachte sterfte (voor HSMR) HSMR       95% betrouwbaarheidsinterval
2015 10348 187 198 94 81-109
2016 10537 182 197 92 79-107
2017 10843 154 187 82 70-96
2015-2017 31728 523 582 90 82-98

 

Ziekenhuis Amstelland werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en behandeling.

Voor 157 diagnosegroepen is een diagnose specifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Ziekenhuis Amstelland publiceert de cijfers per diagnosegroep over de periode 2015-2017 (Bijlage B in rapport) en het jaar 2017 (Bijlage C in rapport) in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt. Het rapport kunt u hier downloaden
Het aantal sterfgevallen is bij enkele diagnosegroepen relatief klein, wat een groot effect op de SMR kan hebben.

Achtergrond HSMR en SMR cijfers
De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn lastig te vergelijken omdat patiëntengroepen per ziekenhuis kunnen verschillen. Om dit te corrigeren is de HSMR (het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer) ontwikkeld. Het is gebaseerd op een model uit het Verenigd Koninkrijk. Het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor alle Nederlandse ziekenhuizen het HSMR-cijfer.

Wilt u meer weten over de (H)SMR?