Operatie en ziekenhuisopname kind

Operatie en ziekenhuisopname kind

Als uw kind geopereerd wordt, kunt u samen met uw kind een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Gebleken is dat deze voorlichting zeer zinvol is voor kinderen en ouders. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op wat er gebeurt in het ziekenhuis. Tijdens deze voorlichting worden angsten en fantasieën vermindert of voorkomen, is er gelegenheid om emoties te uiten, worden u en uw kind vertrouwd gemaakt met de materialen (zoals het narcosekapje), krijgt u tips en adviezen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Om ouders en vooral kind goed voor te bereiden, zijn de bijeenkomsten ingedeeld in twee leeftijdscategorieën.

Kinderen 0 t/m 3 jaar
Elke dinsdagmiddag zijn er voorlichtingsbijeenkomsten die ongeveer dertig minuten duren. De exacte tijd van de voorlichting krijgt u telefonisch te horen van de medisch pedagogisch zorgverlener. U wordt dan samen met uw kind verwacht op de Kinderafdeling. U kunt zich van tevoren aanmelden via onderstaand formulier. 

Kinderen vanaf 4 jaar
De voorlichtingsbijeenkomst is voorafgaand aan het bezoek aan de anesthesist. U hoeft zich niet aan te melden. De exacte tijd van de voorlichting krijgt u telefonisch te horen van de afdeling Opname. Op de dag van de voorlichting graag melden bij de receptie.

Let op! Donderdag 20 juni 2019 is er géén bijeenkomst, in verband met vakantie van onze medisch pedagogisch zorgverlener die de bijeenkomsten verzorgt.

Aanmeldformulier voorlichting kinderen 0 t/m 3 jaar

Wij verzoeken u zich aan te melden tot uiterlijk woensdagmiddag 12.00 uur. Indien u daarna nog wilt aanmelden vragen wij u om de afdeling te bellen of er nog ruimte beschikbaar is.