Het Joods Zorgcircuit

Om het zorgaanbod voor de joodse bevolkingsgroep te waarborgen en te verbeteren werkt Ziekenhuis Amstelland in het Joods Zorgcircuit intensief samen met:

Het Joods Zorgcircuit biedt zorg met een gevoel van thuis in Nederland. De partners binnen het Joods Zorgcircuit werken nauw samen om een totaal zorgaanbod te realiseren. Samen bestrijken deze zorginstellingen alle mogelijke aspecten: zorg van wieg tot graf met de joodse identiteit!

Zorg met nesjomme
In Nederland wonen ongeveer 43.000 Joden, van wie 10.000 Israëli's. De joodse bevolkingsgroep heeft kenmerken die afwijken van die van de gemiddelde zorgbehoevende in Nederland.

Zorgvragen hangen vaak nauw samen met het joods-zijn. Dit kan te maken hebben met religieuze aspecten (wetten en gebruiken), maar ook met de persoonlijke achtergrond (de Tweede Wereldoorlog, anti-semitisme en de band met Israël) en sociaal-culturele aspecten. Zo bestaat er een duidelijk verband tussen vervolgingsproblematiek enerzijds en relationele problemen, eenzaamheidsgevoelens en angsten voor antisemitisme anderzijds. Kennis en ervaring met het Jodendom en kennis van de achtergrond van de joden in Nederland zijn daarom van groot belang voor een succesvolle begeleiding.

De partners in het Joods Zorgcircuit beschikken over deze speciale kennis en ervaring. Het bieden van psychische veiligheid en een vertrouwde omgeving vormen daarbij de basis. Voor vragen over het Joods Zorgcircuit kunt u zich richten tot info@joodszorgcircuit.nl.

Meer informatie over het Joods Zorgcircuit vindt u op www.joodszorgcircuit.nl.