Operatie en ziekenhuisopname kind

Operatie en ziekenhuisopname kind

Als uw kind geopereerd wordt, kunt u samen met uw kind een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Gebleken is dat deze voorlichting zeer zinvol is voor kinderen en ouders. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op wat er gebeurt in het ziekenhuis. Tijdens deze voorlichting worden angsten en fantasieën vermindert of voorkomen, is er gelegenheid om emoties te uiten, worden u en uw kind vertrouwd gemaakt met de materialen (zoals het narcosekapje), krijgt u tips en adviezen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Om ouders en vooral kind goed voor te bereiden, zijn de bijeenkomsten ingedeeld in twee leeftijdscategorieën.

Kinderen 0 t/m 3 jaar
De voorlichting is elke dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur en zal ongeveer een half uur in beslag nemen. U kunt zich van tevoren aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding wordt u door de medisch pedagogisch zorgverlener gebeld om een afspraak te maken. Op de dag van de voorlichting kunt u zich melden bij de balie van de Kinderafdeling. 

Kinderen vanaf 4 jaar
De voorlichtingsbijeenkomst is voorafgaand aan het bezoek aan de anesthesist op woensdagmiddag (zie voorbereiding voor de operatie). U hoeft zich niet aan te melden. De exacte tijd van de voorlichting krijgt u te horen van de afdeling Opname. Wilt u zich op de dag van de voorlichting melden bij de receptie? U wordt dan opgehaald.

Bijzonderheden
Zijn er bijzonderheden omtrent de verzorging van uw kind, meldt dit dan bij één van onze medisch pedagogisch zorgverleners (tel: 020 755 6672). 

Vanwege het coronavirus worden er momenteel geen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn wel voorlichtingsvideo's beschikbaar. 

Aanmeldformulier voorlichting kinderen 0 t/m 3 jaar

Wij verzoeken u zich aan te melden via onderstaand formulier.