Nieuwsbrief Stichting Vrienden

Twee keer per jaar geeft de Stichting Vrienden een nieuwsbrief uit voor haar Vrienden en andere geïnteresseerden. Hierin onder andere informatie over de activiteiten waar de stichting aan bijdraagt, en de voorlichtingsbijeenkomsten die in samenwerking met het ziekenhuis georganiseerd worden.