Beleidsplannen

Het strategisch - en medisch beleidsplan geeft de beleidstechnische richting van het ziekenhuis aan voor de komende jaren. De visie en de doelstellingen in het beleidsplan worden uitgewerkt in de jaarlijkse kaderbrief en in de jaarplannen van de organisatieonderdelen.