Kengetallen

Ziekenhuis Amstelland heeft 255 bedden. In het ziekenhuis zijn werkzaam:

  • 97 medische specialisten (70,03 fte)
  • 987 medewerkers (715,74 fte)

Productieontwikkeling:

  2017  2018    
aantal eerste polikliniekbezoeken 63.644  65.540     
aantal dagbehandelingen 7.866  8.968     
aantal klinische opnames 10.230  9.531     
Verpleegdagen 45.662   42.185     

 

Meer kengetallen vindt u in het Jaarverslag op de pagina publicaties.