Kengetallen

Ziekenhuis Amstelland heeft 255 bedden. In het ziekenhuis zijn werkzaam:

  • 97 medische specialisten (70,03 fte)
  • 987 medewerkers (715,74 fte)

Productieontwikkeling:

  2017  2018  2019  
aantal eerste polikliniekbezoeken 63.644  65.540   65.802  
aantal dagbehandelingen 7.866  8.968   9.724  
aantal klinische opnames 10.230  9.531   9.960  
Verpleegdagen 45.662   42.185   45.618  

 

Meer kengetallen vindt u in het Jaarverslag op de pagina publicaties.