Historie

In 1968 kreeg Amstelveen een ziekenhuis: het Nicolaas Tulp Ziekenhuis met 180 bedden. De overheid keurde in 1972 het voornemen af om ook een ziekenhuis in Uithoorn te stichten omdat zij de voorkeur gaf aan uitbreiding van het ziekenhuis in Amstelveen tot een groot regionaal ziekenhuis voor de regio Amstelland.

Fusie
De fusiepartner die nodig was om te kunnen groeien, werd gevonden in de CIZ, de Centrale Israelietische Ziekenverpleging. De CIZ was het enige joodse ziekenhuis in Amsterdam dat  na de oorlog was overgebleven. Na de fusie ontstond in 1978 Ziekenhuis Amstelveen met 255 bedden. Gedurende 27 jaar heeft het ziekenhuis bekend gestaan onder deze naam. Door de toename van het aantal poliklinische behandelingen en dagbehandelingen, blijft het aantal bedden van het huidige Ziekenhuis Amstelland ondanks de toegenomen ruimte door de nieuwbouw, gehandhaafd op 255.

Ziekenhuis van de gemeenschap
In 1965 wilden de inwoners een ziekenhuis in de uitdijende groeikern Amstelveen en brachten via een inzamelingsactie 400.000 gulden bijeen. Op het toenmalige Plein 1960, waar nu het Stadshart is, stond een metershoge thermometer om de stand van de actie bij te houden. Daarna besloot het Rijk erkenning te verlenen en gaf toestemming voor de financiering van het aanvullende bedrag voor de stichting van een ziekenhuis,  elf miljoen gulden totaal. Vanwege de fusie met de CIZ in 1978 werd aan het gebouw een vleugel toegevoegd waarin de kosjere keuken, de Ontmoetingsruimte en op de eerste verdieping de Joodse verpleegafdelingen werden gehuisvest.

Nieuw- en verbouw
In 1995 werd op de begane grond een vleugel voor dagverpleging aangebouwd tussen Kliniek Beneden West en Kliniek Beneden Oost. Daarna werden deze verpleegafdelingen zelf gerenoveerd. De noodbehuizing, die uit 1968 stamde, kon blijven staan. Intussen waren de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het hoofdgebouw in volle gang.

Met deze nieuwbouw ging Ziekenhuis Amstelland (verder) de hoogte in. Op de eerste etage werden de afdelingen Verloskunde, Kinderafdeling en Kinderdagverpleging neergezet. Ook de Dagbehandeling verhuisde hier naartoe. Op de begane grond werden de hal en de poli's gecreëerd. De hoofdentree van het ziekenhuis verhuisde hiermee van de oostzijde van het ziekenhuis naar de Laan van de Helende Meesters. In april 2005 werd deze vernieuwbouw van het hoofdgebouw officieel geopend.

Uitbreiding faciliteiten
Toen het hoofdgebouw in grote lijnen klaar was, is Ziekenhuis Amstelland gestart met het in uitvoering nemen van de plannen die moesten leiden tot een uitbreiding van de faciliteiten en het zorgaanbod in de regio. Een verdere uitbreiding van de formatie van de medische staf heeft er toe geleid dat er geen op zichzelfstaande vakgroepen meer bestonden, dit ter verbetering van de continuïteit van zorg. Daarnaast wilde het ziekenhuis en medische staf het profiel van het ziekenhuis completeren met de opening van een spoedeisende hulp. Hiertoe is in april 2010 Spoedpost Amstelland geopend; een vleugel van het ziekenhuis waarin patiënten uit de regio Amstelland terecht kunnen voor spoedeisende huisartsenzorg en spoedeisende ziekenhuiszorg. Bij deze verbouwing is ook het Behandelcentrum (scopieafdeling, gipskamer, behandelkamers) gerenoveerd.

Om de regionale ziekenhuisfunctie in de regio Amstelland verder te verankeren is kort daarna (september 2011) in Uithoorn Gezondheidscentrum Waterlinie geopend. Het centrum is een buitenpoli van Ziekenhuis Amstelland, waar diverse specialisten spreekuur houden. De specialisten werken nauw samen met de daar gevestigde huisartsen van Uithoorn. Het gezondheidscentrum is uniek in Nederland; het biedt de bewoners in de regio Amstelland een uitgebreide keuze aan zorgverleners onder één dak.

Boek
Over de historie van het ziekenhuis is in 2013 het boek '45 jaar ziekenhuis in Amstelveen' verschenen.